Wikiscan
eo.wikipedia.orgDateTotalArticleUzantoVikipedioDosieroMediaWikiŜablonoHelpoKategorioPortaloProjektoTimedTextModuloGadgetGadget definition
2022
231,978
198,999
86 %
2,173
0.9 %
1,643
0.7 %
3,779
1.6 %
21
0.0 %
5,832
2.5 %
7
0.0 %
16,422
7.1 %
13
0.0 %
79
0.0 %
199
0.1 %
2021
297,708
247,269
83 %
5,816
2.0 %
3,634
1.2 %
922
0.3 %
48
0.0 %
4,146
1.4 %
35
0.0 %
30,778
10 %
87
0.0 %
491
0.2 %
243
0.1 %
2020
266,658
193,311
72 %
4,619
1.7 %
3,459
1.3 %
850
0.3 %
19
0.0 %
6,080
2.3 %
31
0.0 %
53,848
20 %
121
0.0 %
182
0.1 %
482
0.2 %
2019
317,041
255,652
81 %
4,802
1.5 %
2,486
0.8 %
2,323
0.7 %
22
0.0 %
7,373
2.3 %
51
0.0 %
38,561
12 %
39
0.0 %
216
0.1 %
430
0.1 %
2018
247,727
206,837
83 %
4,512
1.8 %
1,586
0.6 %
123
0.0 %
4
0.0 %
3,658
1.5 %
19
0.0 %
22,297
9.0 %
90
0.0 %
3
0.0 %
30
0.0 %
2017
163,925
137,741
84 %
3,686
2.2 %
1,868
1.1 %
479
0.3 %
21
0.0 %
4,476
2.7 %
38
0.0 %
11,396
7.0 %
167
0.1 %
161
0.1 %
74
0.0 %
2016
220,656
181,860
82 %
4,301
1.9 %
4,005
1.8 %
188
0.1 %
106
0.0 %
6,492
2.9 %
78
0.0 %
14,651
6.6 %
475
0.2 %
396
0.2 %
1,858
0.8 %
2015
256,260
212,407
83 %
5,181
2.0 %
4,079
1.6 %
225
0.1 %
127
0.0 %
9,571
3.7 %
54
0.0 %
10,986
4.3 %
119
0.0 %
204
0.1 %
1,793
0.7 %
2014
215,120
176,256
82 %
2,940
1.4 %
4,270
2.0 %
586
0.3 %
88
0.0 %
5,738
2.7 %
73
0.0 %
16,393
7.6 %
403
0.2 %
619
0.3 %
670
0.3 %
2013
527,566
436,954
83 %
3,379
0.6 %
6,001
1.1 %
588
0.1 %
151
0.0 %
14,256
2.7 %
345
0.1 %
53,839
10 %
3,106
0.6 %
686
0.1 %
505
0.1 %
2012
807,237
662,617
82 %
6,610
0.8 %
9,806
1.2 %
729
0.1 %
93
0.0 %
28,438
3.5 %
224
0.0 %
88,076
11 %
210
0.0 %
194
0.0 %
2011
646,936
523,808
81 %
4,237
0.7 %
5,610
0.9 %
807
0.1 %
66
0.0 %
14,713
2.3 %
209
0.0 %
89,132
14 %
292
0.0 %
735
0.1 %
2010
666,808
528,413
79 %
4,496
0.7 %
6,410
1.0 %
849
0.1 %
138
0.0 %
15,942
2.4 %
142
0.0 %
99,198
15 %
695
0.1 %
1,376
0.2 %
2009
550,828
444,600
81 %
5,126
0.9 %
5,376
1.0 %
1,558
0.3 %
84
0.0 %
9,982
1.8 %
198
0.0 %
73,444
13 %
980
0.2 %
1,034
0.2 %
2008
578,302
464,722
80 %
6,193
1.1 %
8,377
1.4 %
2,670
0.5 %
418
0.1 %
9,551
1.7 %
391
0.1 %
71,374
12 %
508
0.1 %
3,082
0.5 %
2007
614,878
539,415
88 %
4,556
0.7 %
6,314
1.0 %
1,154
0.2 %
317
0.1 %
9,070
1.5 %
128
0.0 %
45,173
7.3 %
324
0.1 %
98
0.0 %
2006
489,010
421,649
86 %
4,409
0.9 %
10,033
2.1 %
1,103
0.2 %
629
0.1 %
6,737
1.4 %
206
0.0 %
31,703
6.5 %
1,131
0.2 %
32
0.0 %
2005
174,521
147,570
85 %
3,295
1.9 %
3,744
2.1 %
401
0.2 %
841
0.5 %
3,335
1.9 %
110
0.1 %
4,307
2.5 %
899
0.5 %
8
0.0 %
2004
87,056
75,316
87 %
1,852
2.1 %
1,993
2.3 %
66
0.1 %
815
0.9 %
647
0.7 %
159
0.2 %
661
0.8 %
17
0.0 %
2003
36,873
31,082
84 %
938
2.5 %
1,077
2.9 %
35
0.1 %
38
0.1 %
1
0.0 %
107
0.3 %
2002
23,354
21,072
90 %
294
1.3 %
461
2.0 %
47
0.2 %
2001
272
257
94 %
2
0.7 %
8
2.9 %
DateDiskutoUzanto-DiskutoVikipedia diskutoDosiero-DiskutoMediaWiki-DiskutoŜablono-DiskutoHelpo-DiskutoKategorio-DiskutoPortala diskutoProjekta diskutoTimedText talkModulo-DiskutoGadget talkGadget definition talkTopic
2022
1,232
0.5 %
1,279
0.6 %
31
0.0 %
17
0.0 %
7
0.0 %
203
0.1 %
33
0.0 %
3
0.0 %
6
0.0 %
2021
2,010
0.7 %
1,955
0.7 %
75
0.0 %
7
0.0 %
5
0.0 %
76
0.0 %
4
0.0 %
45
0.0 %
4
0.0 %
50
0.0 %
8
0.0 %
2020
1,719
0.6 %
1,652
0.6 %
57
0.0 %
1
0.0 %
4
0.0 %
143
0.1 %
55
0.0 %
3
0.0 %
16
0.0 %
6
0.0 %
2019
1,706
0.5 %
3,038
1.0 %
54
0.0 %
1
0.0 %
72
0.0 %
6
0.0 %
152
0.0 %
5
0.0 %
39
0.0 %
13
0.0 %
2018
1,225
0.5 %
7,133
2.9 %
12
0.0 %
1
0.0 %
62
0.0 %
114
0.0 %
17
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
2017
1,871
1.1 %
1,628
1.0 %
46
0.0 %
25
0.0 %
1
0.0 %
99
0.1 %
3
0.0 %
139
0.1 %
2
0.0 %
4
0.0 %
2016
2,689
1.2 %
2,607
1.2 %
174
0.1 %
9
0.0 %
5
0.0 %
358
0.2 %
1
0.0 %
278
0.1 %
3
0.0 %
34
0.0 %
31
0.0 %
1
0.0 %
2015
2,670
1.0 %
7,965
3.1 %
154
0.1 %
4
0.0 %
20
0.0 %
348
0.1 %
9
0.0 %
129
0.1 %
5
0.0 %
16
0.0 %
48
0.0 %
2
0.0 %
2014
3,125
1.5 %
2,428
1.1 %
153
0.1 %
332
0.2 %
15
0.0 %
226
0.1 %
16
0.0 %
519
0.2 %
69
0.0 %
26
0.0 %
26
0.0 %
2013
3,080
0.6 %
3,140
0.6 %
302
0.1 %
17
0.0 %
13
0.0 %
371
0.1 %
16
0.0 %
209
0.0 %
24
0.0 %
73
0.0 %
30
0.0 %
2012
2,876
0.4 %
5,826
0.7 %
141
0.0 %
30
0.0 %
9
0.0 %
529
0.1 %
5
0.0 %
95
0.0 %
12
0.0 %
46
0.0 %
2011
2,129
0.3 %
3,692
0.6 %
181
0.0 %
18
0.0 %
3
0.0 %
318
0.0 %
36
0.0 %
74
0.0 %
4
0.0 %
75
0.0 %
2010
2,845
0.4 %
4,097
0.6 %
221
0.0 %
33
0.0 %
10
0.0 %
615
0.1 %
12
0.0 %
123
0.0 %
87
0.0 %
68
0.0 %
2009
2,928
0.5 %
4,553
0.8 %
289
0.1 %
37
0.0 %
12
0.0 %
348
0.1 %
13
0.0 %
142
0.0 %
11
0.0 %
58
0.0 %
2008
4,137
0.7 %
5,675
1.0 %
277
0.0 %
68
0.0 %
23
0.0 %
320
0.1 %
80
0.0 %
365
0.1 %
15
0.0 %
7
0.0 %
2007
3,269
0.5 %
4,098
0.7 %
234
0.0 %
29
0.0 %
17
0.0 %
149
0.0 %
18
0.0 %
111
0.0 %
20
0.0 %
14
0.0 %
2006
5,642
1.2 %
4,396
0.9 %
503
0.1 %
35
0.0 %
13
0.0 %
209
0.0 %
11
0.0 %
121
0.0 %
21
0.0 %
19
0.0 %
2005
5,593
3.2 %
3,043
1.7 %
590
0.3 %
31
0.0 %
15
0.0 %
330
0.2 %
15
0.0 %
98
0.1 %
13
0.0 %
129
0.1 %
2004
3,781
4.3 %
1,310
1.5 %
305
0.4 %
18
0.0 %
22
0.0 %
12
0.0 %
40
0.0 %
32
0.0 %
10
0.0 %
2003
2,767
7.5 %
516
1.4 %
281
0.8 %
2
0.0 %
1
0.0 %
28
0.1 %
2002
1,405
6.0 %
23
0.1 %
45
0.2 %
7
0.0 %
2001
5
1.8 %