Wikiscan
eo.wikipedia.orgDateTotalArticleUzantoVikipedioDosieroMediaWikiŜablonoHelpoKategorioPortaloProjektoTimedTextModuloGadgetGadget definition
2022
7,263
5,852
81 %
21
0.3 %
43
0.6 %
1
0.0 %
984
14 %
2
0.0 %
205
2.8 %
1
0.0 %
2021
17,591
17,215
98 %
16
0.1 %
23
0.1 %
4
0.0 %
14
0.1 %
5
0.0 %
189
1.1 %
10
0.1 %
5
0.0 %
2020
7,702
7,331
95 %
27
0.4 %
67
0.9 %
7
0.1 %
31
0.4 %
2
0.0 %
133
1.7 %
2
0.0 %
6
0.1 %
1
0.0 %
2019
3,404
3,161
93 %
14
0.4 %
111
3.3 %
28
0.8 %
7
0.2 %
12
0.4 %
1
0.0 %
2018
3,315
3,137
95 %
15
0.5 %
13
0.4 %
4
0.1 %
31
0.9 %
6
0.2 %
11
0.3 %
8
0.2 %
2017
3,680
3,366
91 %
51
1.4 %
20
0.5 %
8
0.2 %
33
0.9 %
17
0.5 %
52
1.4 %
4
0.1 %
1
0.0 %
2016
4,905
4,451
91 %
55
1.1 %
48
1.0 %
1
0.0 %
25
0.5 %
2
0.0 %
123
2.5 %
49
1.0 %
13
0.3 %
2015
6,397
5,709
89 %
23
0.4 %
85
1.3 %
84
1.3 %
357
5.6 %
2
0.0 %
1
0.0 %
2014
5,247
4,928
94 %
37
0.7 %
20
0.4 %
36
0.7 %
1
0.0 %
112
2.1 %
2
0.0 %
2013
8,074
7,551
94 %
81
1.0 %
40
0.5 %
1
0.0 %
61
0.8 %
3
0.0 %
144
1.8 %
2
0.0 %
2
0.0 %
2012
10,905
10,311
95 %
49
0.4 %
108
1.0 %
1
0.0 %
79
0.7 %
1
0.0 %
201
1.8 %
3
0.0 %
2011
11,373
10,670
94 %
79
0.7 %
103
0.9 %
79
0.7 %
4
0.0 %
143
1.3 %
21
0.2 %
49
0.4 %
2010
19,633
18,629
95 %
59
0.3 %
86
0.4 %
1
0.0 %
189
1.0 %
202
1.0 %
17
0.1 %
4
0.0 %
2009
17,544
16,157
92 %
150
0.9 %
159
0.9 %
5
0.0 %
183
1.0 %
12
0.1 %
491
2.8 %
4
0.0 %
2
0.0 %
2008
25,548
23,758
93 %
170
0.7 %
272
1.1 %
10
0.0 %
237
0.9 %
19
0.1 %
443
1.7 %
12
0.0 %
14
0.1 %
2007
27,508
25,836
94 %
177
0.6 %
272
1.0 %
4
0.0 %
165
0.6 %
12
0.0 %
347
1.3 %
22
0.1 %
1
0.0 %
2006
33,766
31,214
92 %
265
0.8 %
527
1.6 %
4
0.0 %
315
0.9 %
48
0.1 %
481
1.4 %
50
0.1 %
2
0.0 %
2005
24,573
21,981
89 %
245
1.0 %
476
1.9 %
19
0.1 %
388
1.6 %
19
0.1 %
250
1.0 %
32
0.1 %
1
0.0 %
2004
26,459
24,150
91 %
165
0.6 %
411
1.6 %
1
0.0 %
11
0.0 %
151
0.6 %
41
0.2 %
32
0.1 %
8
0.0 %
2003
8,831
7,751
88 %
127
1.4 %
245
2.8 %
22
0.2 %
2002
11,174
10,178
91 %
101
0.9 %
191
1.7 %
17
0.2 %
2001
34
27
79 %
2
5.9 %
5
15 %
DateDiskutoUzanto-DiskutoVikipedia diskutoDosiero-DiskutoMediaWiki-DiskutoŜablono-DiskutoHelpo-DiskutoKategorio-DiskutoPortala diskutoProjekta diskutoTimedText talkModulo-DiskutoGadget talkGadget definition talkTopic
2022
57
0.8 %
92
1.3 %
2
0.0 %
3
0.0 %
2021
84
0.5 %
24
0.1 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2020
68
0.9 %
25
0.3 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2019
36
1.1 %
32
0.9 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2018
45
1.4 %
40
1.2 %
1
0.0 %
1
0.0 %
3
0.1 %
2017
62
1.7 %
63
1.7 %
2
0.1 %
1
0.0 %
2016
54
1.1 %
80
1.6 %
3
0.1 %
1
0.0 %
2015
111
1.7 %
22
0.3 %
2
0.0 %
1
0.0 %
2014
75
1.4 %
25
0.5 %
4
0.1 %
1
0.0 %
2
0.0 %
2013
129
1.6 %
50
0.6 %
7
0.1 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2012
90
0.8 %
60
0.6 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2011
165
1.5 %
49
0.4 %
2
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
5
0.0 %
2010
353
1.8 %
81
0.4 %
8
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2009
248
1.4 %
112
0.6 %
8
0.0 %
2
0.0 %
3
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
2008
421
1.6 %
148
0.6 %
23
0.1 %
2
0.0 %
1
0.0 %
5
0.0 %
3
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
2007
420
1.5 %
210
0.8 %
27
0.1 %
2
0.0 %
8
0.0 %
1
0.0 %
2006
578
1.7 %
152
0.5 %
38
0.1 %
13
0.0 %
28
0.1 %
2
0.0 %
8
0.0 %
2005
783
3.2 %
253
1.0 %
97
0.4 %
1
0.0 %
8
0.0 %
8
0.0 %
5
0.0 %
1
0.0 %
2004
1,179
4.5 %
235
0.9 %
53
0.2 %
9
0.0 %
4
0.0 %
1
0.0 %
4
0.0 %
1
0.0 %
3
0.0 %
2003
563
6.4 %
70
0.8 %
47
0.5 %
6
0.1 %
2002
661
5.9 %
7
0.1 %
14
0.1 %
5
0.0 %
2001