Wikiscan
eo.wikipedia.orgDateTotalArticleUzantoVikipedioDosieroMediaWikiŜablonoHelpoKategorioPortaloProjektoTimedTextModuloGadgetGadget definition
2022
107,063
92,455
86 %
90
0.1 %
153
0.1 %
1
0.0 %
52
0.0 %
14,120
13 %
3
0.0 %
2021
93,565
72,008
77 %
134
0.1 %
339
0.4 %
2
0.0 %
1
0.0 %
25
0.0 %
1
0.0 %
20,865
22 %
13
0.0 %
12
0.0 %
2020
61,633
19,462
32 %
163
0.3 %
333
0.5 %
2
0.0 %
82
0.1 %
5
0.0 %
41,365
67 %
3
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
2019
101,995
80,840
79 %
144
0.1 %
409
0.4 %
8
0.0 %
1,086
1.1 %
2
0.0 %
18,449
18 %
3
0.0 %
4
0.0 %
6
0.0 %
2018
75,971
68,321
90 %
96
0.1 %
368
0.5 %
1,115
1.5 %
440
0.6 %
6
0.0 %
2017
26,192
24,415
93 %
102
0.4 %
411
1.6 %
981
3.7 %
67
0.3 %
8
0.0 %
2016
33,858
32,276
95 %
19
0.1 %
226
0.7 %
1,011
3.0 %
117
0.3 %
7
0.0 %
2015
60,566
52,522
87 %
559
0.9 %
310
0.5 %
50
0.1 %
1,198
2.0 %
3
0.0 %
249
0.4 %
20
0.0 %
2
0.0 %
2014
23,062
20,014
87 %
62
0.3 %
906
3.9 %
10
0.0 %
2
0.0 %
977
4.2 %
4
0.0 %
122
0.5 %
18
0.1 %
1
0.0 %
2013
322,466
269,492
84 %
49
0.0 %
472
0.1 %
5
0.0 %
7,214
2.2 %
77
0.0 %
44,930
14 %
85
0.0 %
41
0.0 %
2012
580,220
481,643
83 %
311
0.1 %
854
0.1 %
45
0.0 %
22
0.0 %
15,565
2.7 %
97
0.0 %
81,446
14 %
54
0.0 %
24
0.0 %
2011
425,411
338,110
79 %
325
0.1 %
950
0.2 %
14
0.0 %
3,535
0.8 %
62
0.0 %
82,180
19 %
35
0.0 %
37
0.0 %
2010
455,492
361,736
79 %
426
0.1 %
944
0.2 %
3,404
0.7 %
45
0.0 %
88,729
19 %
117
0.0 %
5
0.0 %
2009
366,399
299,803
82 %
366
0.1 %
620
0.2 %
252
0.1 %
1,503
0.4 %
48
0.0 %
63,583
17 %
48
0.0 %
86
0.0 %
2008
357,388
290,076
81 %
630
0.2 %
788
0.2 %
972
0.3 %
530
0.1 %
56
0.0 %
63,852
18 %
91
0.0 %
19
0.0 %
2007
415,029
376,514
91 %
357
0.1 %
183
0.0 %
369
0.1 %
343
0.1 %
14
0.0 %
36,988
8.9 %
46
0.0 %
2
0.0 %
2006
274,305
246,491
90 %
195
0.1 %
1,250
0.5 %
298
0.1 %
96
0.0 %
314
0.1 %
8
0.0 %
24,741
9.0 %
40
0.0 %
7
0.0 %
2005
42,414
40,482
95 %
47
0.1 %
13
0.0 %
77
0.2 %
364
0.9 %
109
0.3 %
9
0.0 %
1,263
3.0 %
1
0.0 %
2004
6,848
6,340
93 %
14
0.2 %
5
0.1 %
477
7.0 %
2003
1,234
1,197
97 %
5
0.4 %
31
2.5 %
1
0.1 %
2002
2001
DateDiskutoUzanto-DiskutoVikipedia diskutoDosiero-DiskutoMediaWiki-DiskutoŜablono-DiskutoHelpo-DiskutoKategorio-DiskutoPortala diskutoProjekta diskutoTimedText talkModulo-DiskutoGadget talkGadget definition talkTopic
2022
32
0.0 %
156
0.1 %
1
0.0 %
2021
49
0.1 %
104
0.1 %
5
0.0 %
7
0.0 %
2020
74
0.1 %
126
0.2 %
4
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
3
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
2019
81
0.1 %
925
0.9 %
2
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
32
0.0 %
2
0.0 %
2018
78
0.1 %
5,542
7.3 %
1
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
2017
48
0.2 %
144
0.5 %
2
0.0 %
1
0.0 %
5
0.0 %
1
0.0 %
7
0.0 %
2016
46
0.1 %
138
0.4 %
3
0.0 %
3
0.0 %
11
0.0 %
1
0.0 %
2015
274
0.5 %
5,315
8.8 %
13
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
28
0.0 %
8
0.0 %
5
0.0 %
5
0.0 %
2
0.0 %
2014
792
3.4 %
92
0.4 %
36
0.2 %
1
0.0 %
1
0.0 %
5
0.0 %
5
0.0 %
10
0.0 %
4
0.0 %
2013
68
0.0 %
26
0.0 %
3
0.0 %
1
0.0 %
3
0.0 %
2012
112
0.0 %
37
0.0 %
3
0.0 %
3
0.0 %
4
0.0 %
2011
49
0.0 %
106
0.0 %
6
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2010
70
0.0 %
4
0.0 %
4
0.0 %
5
0.0 %
3
0.0 %
2009
69
0.0 %
14
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
3
0.0 %
2008
117
0.0 %
250
0.1 %
1
0.0 %
2
0.0 %
4
0.0 %
2007
79
0.0 %
37
0.0 %
3
0.0 %
2006
804
0.3 %
49
0.0 %
6
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
2005
38
0.1 %
9
0.0 %
2004
12
0.2 %
2003
2002
2001