Wikiscan
eo.wikipedia.orgDateTotalArticleUzantoVikipedioDosieroMediaWikiŜablonoHelpoKategorioPortaloProjektoTimedTextModuloGadgetGadget definition
2022
10,843 h
8,332 h
77 %
149 h
1.4 %
135 h
1.3 %
328 h
3.0 %
1 h 27
0.0 %
409 h
3.8 %
1 h 46
0.0 %
282 h
2.6 %
59 m
0.0 %
5 h 30
0.1 %
21 h 08
0.2 %
2021
14,507 h
11,244 h
78 %
285 h
2.0 %
259 h
1.8 %
82 h
0.6 %
3 h 07
0.0 %
281 h
1.9 %
2 h 15
0.0 %
483 h
3.3 %
5 h 56
0.0 %
28 h
0.2 %
20 h 09
0.1 %
2020
13,455 h
10,188 h
76 %
292 h
2.2 %
225 h
1.7 %
72 h
0.5 %
1 h 22
0.0 %
363 h
2.7 %
2 h 04
0.0 %
531 h
3.9 %
9 h 37
0.1 %
11 h 23
0.1 %
43 h
0.3 %
2019
14,198 h
10,480 h
74 %
292 h
2.1 %
170 h
1.2 %
145 h
1.0 %
1 h 33
0.0 %
425 h
3.0 %
1 h 50
0.0 %
635 h
4.5 %
2 h 09
0.0 %
15 h 37
0.1 %
35 h
0.2 %
2018
10,393 h
7,545 h
73 %
280 h
2.7 %
101 h
1.0 %
6 h 24
0.1 %
20 m
0.0 %
194 h
1.9 %
1 h 05
0.0 %
491 h
4.7 %
3 h 04
0.0 %
1 m
0.0 %
2 h 01
0.0 %
2017
9,455 h
6,717 h
71 %
238 h
2.5 %
124 h
1.3 %
19 h 49
0.2 %
2 h
0.0 %
244 h
2.6 %
1 h 44
0.0 %
293 h
3.1 %
9 h 46
0.1 %
11 h 06
0.1 %
6 h 28
0.1 %
2016
11,980 h
8,429 h
70 %
260 h
2.2 %
268 h
2.2 %
8 h 57
0.1 %
7 h 17
0.1 %
377 h
3.2 %
6 h 25
0.1 %
350 h
2.9 %
22 h 50
0.2 %
22 h 45
0.2 %
161 h
1.3 %
2015
12,780 h
8,868 h
69 %
324 h
2.5 %
261 h
2.0 %
6 h 07
0.0 %
12 h 03
0.1 %
623 h
4.9 %
4 h 05
0.0 %
334 h
2.6 %
6 h 20
0.0 %
11 h 27
0.1 %
140 h
1.1 %
2014
12,594 h
9,154 h
73 %
223 h
1.8 %
253 h
2.0 %
17 h 17
0.1 %
6 h 36
0.1 %
325 h
2.6 %
5 h 17
0.0 %
587 h
4.7 %
29 h
0.2 %
26 h
0.2 %
55 h
0.4 %
2013
20,553 h
14,905 h
73 %
230 h
1.1 %
363 h
1.8 %
29 h
0.1 %
11 h 07
0.1 %
673 h
3.3 %
23 h 44
0.1 %
1,609 h
7.8 %
169 h
0.8 %
33 h
0.2 %
43 h
0.2 %
2012
43,718 h
32,596 h
75 %
399 h
0.9 %
689 h
1.6 %
35 h
0.1 %
6 h 16
0.0 %
1,609 h
3.7 %
18 h 10
0.0 %
5,490 h
13 %
10 h 32
0.0 %
13 h 03
0.0 %
2011
43,895 h
34,180 h
78 %
267 h
0.6 %
331 h
0.8 %
26 h
0.1 %
5 h 28
0.0 %
798 h
1.8 %
15 h 30
0.0 %
6,104 h
14 %
21 h 21
0.0 %
30 h
0.1 %
2010
43,590 h
33,177 h
76 %
281 h
0.6 %
388 h
0.9 %
30 h
0.1 %
9 h 28
0.0 %
821 h
1.9 %
10 h 49
0.0 %
6,181 h
14 %
31 h
0.1 %
43 h
0.1 %
2009
38,042 h
29,335 h
77 %
347 h
0.9 %
372 h
1.0 %
74 h
0.2 %
4 h 39
0.0 %
563 h
1.5 %
14 h 50
0.0 %
4,580 h
12 %
55 h
0.1 %
35 h
0.1 %
2008
37,553 h
29,861 h
80 %
407 h
1.1 %
566 h
1.5 %
72 h
0.2 %
23 h 57
0.1 %
520 h
1.4 %
30 h
0.1 %
4,208 h
11 %
25 h
0.1 %
89 h
0.2 %
2007
30,846 h
25,956 h
84 %
309 h
1.0 %
421 h
1.4 %
45 h
0.1 %
17 h 46
0.1 %
455 h
1.5 %
8 h 58
0.0 %
2,679 h
8.7 %
15 h 55
0.1 %
7 h 28
0.0 %
2006
19,713 h
16,041 h
81 %
297 h
1.5 %
634 h
3.2 %
41 h
0.2 %
25 h
0.1 %
325 h
1.6 %
14 h 17
0.1 %
1,141 h
5.8 %
72 h
0.4 %
1 h 46
0.0 %
2005
9,589 h
7,756 h
81 %
220 h
2.3 %
265 h
2.8 %
12 h 16
0.1 %
21 h 53
0.2 %
188 h
2.0 %
6 h 47
0.1 %
178 h
1.9 %
47 h
0.5 %
30 m
0.0 %
2004
4,682 h
4,021 h
86 %
114 h
2.4 %
130 h
2.8 %
3 h 01
0.1 %
9 h 54
0.2 %
43 h
0.9 %
11 h 26
0.2 %
25 h
0.5 %
1 h 13
0.0 %
2003
2,110 h
1,730 h
82 %
61 h
2.9 %
82 h
3.9 %
1 h 22
0.1 %
23 m
0.0 %
0 m
%
7 h 58
0.4 %
2002
974 h
845 h
87 %
18 h 30
1.9 %
29 h
3.1 %
3 h 20
0.3 %
2001
16 h 24
15 h 30
95 %
6 m
0.6 %
25 m
2.6 %
DateDiskutoUzanto-DiskutoVikipedia diskutoDosiero-DiskutoMediaWiki-DiskutoŜablono-DiskutoHelpo-DiskutoKategorio-DiskutoPortala diskutoProjekta diskutoTimedText talkModulo-DiskutoGadget talkGadget definition talkTopic
2022
82 h
0.8 %
99 h
0.9 %
1 h 32
0.0 %
14 m
0.0 %
27 m
0.0 %
14 h 31
0.1 %
1 m
0.0 %
1 h 35
0.0 %
21 m
0.0 %
2 m
0.0 %
2021
112 h
0.8 %
127 h
0.9 %
5 h 01
0.0 %
30 m
0.0 %
30 m
0.0 %
6 h 01
0.0 %
10 m
0.0 %
2 h 23
0.0 %
17 m
0.0 %
3 h 40
0.0 %
6 m
0.0 %
2020
78 h
0.6 %
104 h
0.8 %
4 h 03
0.0 %
5 m
0.0 %
11 m
0.0 %
8 h 20
0.1 %
2 h 51
0.0 %
24 m
0.0 %
1 h 05
0.0 %
19 m
0.0 %
2019
83 h
0.6 %
128 h
0.9 %
2 h 51
0.0 %
5 m
0.0 %
4 h 58
0.0 %
11 m
0.0 %
6 h 16
0.0 %
19 m
0.0 %
2 h 33
0.0 %
18 m
0.0 %
2018
64 h
0.6 %
75 h
0.7 %
47 m
0.0 %
1 m
0.0 %
3 h 50
0.0 %
2 h 48
0.0 %
1 h 06
0.0 %
10 m
0.0 %
5 m
0.0 %
2017
90 h
1.0 %
98 h
1.0 %
2 h 44
0.0 %
41 m
0.0 %
5 m
0.0 %
4 h 51
0.1 %
13 m
0.0 %
5 h 41
0.1 %
12 m
0.0 %
15 m
0.0 %
2016
151 h
1.3 %
169 h
1.4 %
11 h 12
0.1 %
9 m
0.0 %
18 m
0.0 %
23 h 35
0.2 %
5 m
0.0 %
11 h 28
0.1 %
9 m
0.0 %
2 h 43
0.0 %
1 h 02
0.0 %
5 m
0.0 %
2015
129 h
1.0 %
191 h
1.5 %
7 h 50
0.1 %
0 m
0.0 %
1 h 47
0.0 %
23 h 58
0.2 %
30 m
0.0 %
4 h 46
0.0 %
2 m
0.0 %
1 h 01
0.0 %
2 h 03
0.0 %
10 m
0.0 %
2014
142 h
1.1 %
177 h
1.4 %
7 h 05
0.1 %
2 h 34
0.0 %
1 h 04
0.0 %
15 h 17
0.1 %
55 m
0.0 %
23 h 20
0.2 %
5 h 45
0.0 %
2 h 18
0.0 %
43 m
0.0 %
2013
173 h
0.8 %
218 h
1.1 %
19 h 41
0.1 %
1 h 02
0.0 %
1 h 05
0.0 %
26 h
0.1 %
1 h 01
0.0 %
17 h 08
0.1 %
2 h 06
0.0 %
6 h 37
0.0 %
51 m
0.0 %
2012
158 h
0.4 %
408 h
0.9 %
10 h 27
0.0 %
2 h 02
0.0 %
35 m
0.0 %
34 h
0.1 %
33 m
0.0 %
4 h 44
0.0 %
50 m
0.0 %
4 h 05
0.0 %
2011
115 h
0.3 %
253 h
0.6 %
11 h 04
0.0 %
51 m
0.0 %
24 m
0.0 %
23 h 41
0.1 %
1 h 43
0.0 %
4 h
0.0 %
19 m
0.0 %
5 h 30
0.0 %
2010
160 h
0.4 %
253 h
0.6 %
15 h 18
0.0 %
1 h 34
0.0 %
56 m
0.0 %
39 h
0.1 %
38 m
0.0 %
6 h 47
0.0 %
6 h 46
0.0 %
4 h 49
0.0 %
2009
168 h
0.4 %
284 h
0.7 %
22 h 34
0.1 %
2 h 13
0.0 %
48 m
0.0 %
25 h
0.1 %
51 m
0.0 %
8 h 03
0.0 %
1 h 02
0.0 %
4 h 26
0.0 %
2008
218 h
0.6 %
357 h
1.0 %
18 h 54
0.1 %
4 h 22
0.0 %
1 h 54
0.0 %
22 h 03
0.1 %
5 h 47
0.0 %
7 h 44
0.0 %
1 h 31
0.0 %
19 m
0.0 %
2007
184 h
0.6 %
287 h
0.9 %
16 h 34
0.1 %
2 h
0.0 %
1 h 19
0.0 %
8 h 51
0.0 %
35 m
0.0 %
6 h 53
0.0 %
1 h 07
0.0 %
1 h 07
0.0 %
2006
248 h
1.3 %
323 h
1.6 %
39 h
0.2 %
2 h 02
0.0 %
1 h 05
0.0 %
12 h 04
0.1 %
44 m
0.0 %
8 h 01
0.0 %
1 h 43
0.0 %
1 h 09
0.0 %
2005
336 h
3.5 %
222 h
2.3 %
45 h
0.5 %
2 h 03
0.0 %
1 h 13
0.0 %
20 h 32
0.2 %
59 m
0.0 %
6 h 56
0.1 %
55 m
0.0 %
11 h 25
0.1 %
2004
194 h
4.2 %
90 h
1.9 %
21 h 35
0.5 %
44 m
0.0 %
50 m
0.0 %
42 m
0.0 %
2 h 41
0.1 %
1 h 43
0.0 %
1 h
0.0 %
2003
168 h
8.0 %
35 h
1.7 %
20 h 50
1.0 %
1 m
0.0 %
5 m
0.0 %
1 h 50
0.1 %
2002
72 h
7.4 %
1 h 43
0.2 %
3 h 09
0.3 %
23 m
0.0 %
2001
21 m
2.2 %