Wikiscan
eo.wikipedia.org
DateTotalArticleUzantoVikipedioDosieroMediaWikiŜablonoHelpoKategorioPortaloProjektoTimedTextModuloGadgetGadget definition
2022
26,217
13,933
53 %
97
0.4 %
91
0.3 %
3,345
13 %
2
0.0 %
1,930
7.4 %
6,182
24 %
1
0.0 %
14
0.1 %
2021
29,800
18,829
63 %
177
0.6 %
61
0.2 %
781
2.6 %
4
0.0 %
802
2.7 %
8,099
27 %
8
0.0 %
23
0.1 %
19
0.1 %
2020
27,799
17,318
62 %
177
0.6 %
119
0.4 %
685
2.5 %
3
0.0 %
861
3.1 %
7,733
28 %
18
0.1 %
9
0.0 %
33
0.1 %
2019
39,110
19,224
49 %
175
0.4 %
102
0.3 %
1,937
5.0 %
1
0.0 %
1,423
3.6 %
14,279
37 %
17
0.0 %
59
0.2 %
2018
21,435
9,294
43 %
183
0.9 %
144
0.7 %
43
0.2 %
254
1.2 %
10,454
49 %
14
0.1 %
4
0.0 %
2017
14,827
7,885
53 %
170
1.1 %
77
0.5 %
86
0.6 %
264
1.8 %
5,419
37 %
16
0.1 %
1
0.0 %
6
0.0 %
2016
19,826
12,189
61 %
211
1.1 %
175
0.9 %
27
0.1 %
33
0.2 %
562
2.8 %
1
0.0 %
5,240
26 %
36
0.2 %
15
0.1 %
59
0.3 %
2015
23,971
16,039
67 %
269
1.1 %
182
0.8 %
17
0.1 %
6
0.0 %
1,322
5.5 %
2
0.0 %
3,772
16 %
19
0.1 %
4
0.0 %
79
0.3 %
2014
28,730
17,408
61 %
255
0.9 %
149
0.5 %
90
0.3 %
6
0.0 %
782
2.7 %
2
0.0 %
8,275
29 %
48
0.2 %
1
0.0 %
56
0.2 %
2013
23,610
16,533
70 %
300
1.3 %
365
1.5 %
180
0.8 %
33
0.1 %
1,310
5.5 %
22
0.1 %
3,382
14 %
174
0.7 %
9
0.0 %
34
0.1 %
2012
22,943
16,281
71 %
489
2.1 %
229
1.0 %
322
1.4 %
5
0.0 %
1,645
7.2 %
6
0.0 %
2,412
11 %
11
0.0 %
17
0.1 %
2011
25,692
18,643
73 %
498
1.9 %
125
0.5 %
214
0.8 %
5
0.0 %
1,439
5.6 %
6
0.0 %
3,396
13 %
102
0.4 %
10
0.0 %
2010
25,540
15,760
62 %
549
2.1 %
120
0.5 %
282
1.1 %
50
0.2 %
1,295
5.1 %
5
0.0 %
5,499
22 %
88
0.3 %
22
0.1 %
2009
23,729
14,476
61 %
569
2.4 %
108
0.5 %
553
2.3 %
44
0.2 %
1,048
4.4 %
4
0.0 %
4,030
17 %
296
1.2 %
97
0.4 %
2008
25,728
16,609
65 %
717
2.8 %
222
0.9 %
493
1.9 %
171
0.7 %
1,244
4.8 %
19
0.1 %
3,285
13 %
42
0.2 %
104
0.4 %
2007
40,322
31,559
78 %
537
1.3 %
163
0.4 %
847
2.1 %
185
0.5 %
1,289
3.2 %
3
0.0 %
3,798
9.4 %
37
0.1 %
14
0.0 %
2006
43,766
32,390
74 %
618
1.4 %
403
0.9 %
861
2.0 %
215
0.5 %
1,081
2.5 %
7
0.0 %
5,694
13 %
616
1.4 %
3
0.0 %
2005
15,322
10,928
71 %
402
2.6 %
108
0.7 %
238
1.6 %
196
1.3 %
424
2.8 %
1,066
7.0 %
187
1.2 %
4
0.0 %
2004
10,260
7,997
78 %
241
2.3 %
74
0.7 %
29
0.3 %
257
2.5 %
69
0.7 %
4
0.0 %
306
3.0 %
1
0.0 %
2003
6,225
5,230
84 %
134
2.2 %
50
0.8 %
16
0.3 %
31
0.5 %
1
0.0 %
4
0.1 %
2002
4,613
4,183
91 %
45
1.0 %
71
1.5 %
9
0.2 %
2001
69
63
91 %
2
2.9 %
2
2.9 %
DateDiskutoUzanto-DiskutoVikipedia diskutoDosiero-DiskutoMediaWiki-DiskutoŜablono-DiskutoHelpo-DiskutoKategorio-DiskutoPortala diskutoProjekta diskutoTimedText talkModulo-DiskutoGadget talkGadget definition talkTopic
2022
424
1.6 %
98
0.4 %
7
0.0 %
4
0.0 %
2
0.0 %
74
0.3 %
13
0.0 %
2021
675
2.3 %
266
0.9 %
7
0.0 %
4
0.0 %
1
0.0 %
15
0.1 %
17
0.1 %
1
0.0 %
11
0.0 %
2020
425
1.5 %
330
1.2 %
5
0.0 %
54
0.2 %
24
0.1 %
1
0.0 %
4
0.0 %
2019
442
1.1 %
1,379
3.5 %
9
0.0 %
1
0.0 %
20
0.1 %
35
0.1 %
1
0.0 %
5
0.0 %
1
0.0 %
2018
292
1.4 %
711
3.3 %
2
0.0 %
1
0.0 %
16
0.1 %
22
0.1 %
1
0.0 %
2017
583
3.9 %
266
1.8 %
2
0.0 %
9
0.1 %
7
0.0 %
35
0.2 %
1
0.0 %
2016
790
4.0 %
352
1.8 %
20
0.1 %
3
0.0 %
1
0.0 %
36
0.2 %
65
0.3 %
1
0.0 %
7
0.0 %
2
0.0 %
1
0.0 %
2015
680
2.8 %
1,446
6.0 %
26
0.1 %
2
0.0 %
42
0.2 %
1
0.0 %
55
0.2 %
6
0.0 %
2
0.0 %
2014
646
2.2 %
269
0.9 %
24
0.1 %
299
1.0 %
3
0.0 %
43
0.1 %
2
0.0 %
368
1.3 %
2
0.0 %
1
0.0 %
1
0.0 %
2013
727
3.1 %
353
1.5 %
26
0.1 %
8
0.0 %
3
0.0 %
70
0.3 %
3
0.0 %
65
0.3 %
5
0.0 %
6
0.0 %
2
0.0 %
2012
722
3.1 %
606
2.6 %
7
0.0 %
18
0.1 %
5
0.0 %
109
0.5 %
3
0.0 %
52
0.2 %
1
0.0 %
3
0.0 %
2011
628
2.4 %
471
1.8 %
15
0.1 %
14
0.1 %
74
0.3 %
1
0.0 %
46
0.2 %
1
0.0 %
4
0.0 %
2010
725
2.8 %
914
3.6 %
17
0.1 %
18
0.1 %
1
0.0 %
111
0.4 %
2
0.0 %
76
0.3 %
3
0.0 %
3
0.0 %
2009
826
3.5 %
1,452
6.1 %
17
0.1 %
25
0.1 %
5
0.0 %
81
0.3 %
2
0.0 %
90
0.4 %
4
0.0 %
2
0.0 %
2008
1,045
4.1 %
1,289
5.0 %
25
0.1 %
51
0.2 %
3
0.0 %
80
0.3 %
7
0.0 %
317
1.2 %
4
0.0 %
1
0.0 %
2007
893
2.2 %
822
2.0 %
14
0.0 %
17
0.0 %
6
0.0 %
61
0.2 %
2
0.0 %
70
0.2 %
4
0.0 %
1
0.0 %
2006
1,097
2.5 %
584
1.3 %
36
0.1 %
24
0.1 %
6
0.0 %
52
0.1 %
1
0.0 %
71
0.2 %
5
0.0 %
2
0.0 %
2005
1,221
8.0 %
303
2.0 %
27
0.2 %
15
0.1 %
10
0.1 %
162
1.1 %
3
0.0 %
24
0.2 %
2
0.0 %
2
0.0 %
2004
996
9.7 %
218
2.1 %
30
0.3 %
7
0.1 %
8
0.1 %
5
0.0 %
3
0.0 %
14
0.1 %
1
0.0 %
2003
613
9.8 %
108
1.7 %
29
0.5 %
1
0.0 %
1
0.0 %
7
0.1 %
2002
288
6.2 %
7
0.2 %
8
0.2 %
2
0.0 %
2001
2
2.9 %